Trgovački Kalkulatori

Naš online Svi-u-jednom , pip, margina, swap kalkulatori i konvertor valuta su tu da vam pomognu da se svaka trgovina uračuna.

Svi u jednom

  • Svi-u-jednom kalkulator omogućava da se izračuna potrebno margina, vrednost pip-a svopovi na osnovu instrumenta, kao i polugu i veličinu pozicije.

Kalkulator Margine

  • TradingForex.com margina kalkulator vam omogućava obračun margine za otvaranjem i držanjem nove pozicije. Margina kalkulator je osnovni alat koji vam omogućava da upravljate svojim trgovinama pravilno, kao i odrediti veličinu i uticaj na poziciju koju nebi trebalo da pređete

Swap Kalkulator

  • U trgovanju valutama svap ili prevrtanja je kamatna stopa za obavljanje funkcija preko noći. Obračun se zasniva na uključenih parovima i naravno da li su pozicije duge ili kratke.

Profit/ Gubitak Kalkulator

  • Pre nego što uopšte počne sa live trgovinom svaki trgovac bi trebao da zna šta uopšte može da profitira a šta da izgubi na pravom tržištu. Kalkulator profit gubitak je jednostavan alat koji može da vam pokaže potencijalne dobitke i gubitke.

Pip Kalkulator

  • Pri izračunavanju rizika od vitalnog je značaja da se zna vrednost jednog pip u svakom položaju na valuta vašeg računa. Koristite TradingForex.com Pip kalkulator i izračunati vrednost pip.

Konvertor Valuta

  • Konverzija valuta na našem konvertoru valuta je jednostavana, brza, pouzdana i tačana.

Trgovina Valutama, Robama, Plemenitim Metalima, Energijom i Berzanskim Indeksima sa jednog Računa.

TOP
Trade Responsibly:Your capital is at risk. Leveraged products may not be suitable for everyone. Please consider our Risk Disclosure.
+ +