Evro vs Američki dolar•EURUSD•

O paru

EURUSD

EURUSD (Evro-Američki dolar) je jedan od najpopularnijih valutnih parova koji predstavljaju dve najveće svetske ekonomije. Evro je zvanična valuta eurozone i predstavlja dominantan medij u zamenu za međunarodnu trgovinu. Budući da je par kojim se najviše trguje na svetu, EURUSD je vodeća Forex tržišna transakcija. Različita kamatna stopa postavljenja od SAD Federalnih rezervi i Evropske centralne banke utiče na vrednost EUR/USD valutnog para. Drugi faktori koji utiču na vrednost valutnog para uključuje broj zaposlenih vrijednost GDP, Indeks potrošačkih cena, Indeks proizvodnje, maloprodaja i trgovinski bilans.

Trgovina Valutama, Robama, Plemenitim Metalima, Energijom i Berzanskim Indeksima sa jednog Računa.

TOP
Trade Responsibly:Your capital is at risk. Leveraged products may not be suitable for everyone. Please consider our Risk Disclosure.
+ +