Germany 30 Indeks •DE30•

O indeksu

DE30

DE30 je indeks ponderisan kapitalizacijom sastavljen od 30 najvećih i najlikvidnijih nemačkih kompanija koje se kotiraju na Frankfurtskoj berzi. GDAXI ranije poznat kao Deutscher Aktien Indek (DAX) 30 uveden je 30. decembra 1987. godine u bazi vrednosti od 1000. To se često poredi sa Dov Jones Industrial Average (DJIA) u SAD i smatra kao jedan od najviše važnih indeksa za evropske investitore. Indeks se posmatra kao dobar pokazatelj nemačke ekonomije i raspoloženja investitora prema nemačkim akcijama. Nedavni procene su otkrile da DE30 članice kompanije zarađuju oko 75% od prodaje iz inostranstva zbog čega je neophodno da međunarodni trgovci gledaju performanse indeksa. Ponderisani indeksi su zasnovani na tržišnim kapitalizacijama i knjigama veličine poručbina, a sastojci su pregledaju kvartalno. Među kompanijama koje se kotiraju na Indeksu GDAXI su BMV, Siemens, Adidas i Deutsche Bank.

Trgovina Valutama, Robama, Plemenitim Metalima, Energijom i Berzanskim Indeksima sa jednog Računa.

TOP
Trade Responsibly:Your capital is at risk. Leveraged products may not be suitable for everyone. Please consider our Risk Disclosure.
+ +