Rečnik

Koristite naš rečnik da se naviknete na zajedničke reči, fraze i termine koji se koriste od strane drugih forex trgovaca.

A

Overview of the current balance and of changes in the balance of each account.

The status and trading activity of an account.

Jačanje valute u odnosu na drugu.

Tehnički indikator koji se koristi za određivanje da li je instrument se trendu i snagu trenda.

B

U trgovini valutama, bazna valuta je prva valuta u valutnom paru.

A period of generally falling prices.

The price at which a trader can sell a currency pair ( also known as the 'bid price' or 'bid rate').

The difference in pips between the bid and the ask price.

Tehnički indikator koji omogućava korisnicima da uporede nestabilnost i relativne nivoe cena tokom određenog vremenskog perioda.

Dovodi kupce i prodavce u vezu za proviziju koju plaća inicijator transakcije. Oni ne uzimaju pozicije na tržištu.

Investitor koji smatra da će cene da rastu.

Brz pokret na tržištu prouzrokovan jakim interesovanjem kupaca i/ili prodavaca. U ovakvim slučajevima, nivo cena može biti izostavljen jer je i ponuda i potražnja suviše brza da se javi.

C

Sleng za valuti par GBPUSD

Represents the current value of the cash funds in your account.

The fee that the broker could charge its clients for a service or performed trade.

The process by which an asset or liability denominated in one currency is exchanged for an asset or liability denominated in another currency.

D

Špekulanti koji uzimaju pozicije na finansijskim tržištima koja potom zatvaraju pre zatvaranja istog dana trgovanja.

Otvaranje i zatvaranje iste pozicije ili pozicija u toku jednog dana trgovanja.

Pad vrednosti valute.

Sve informacije potrebne za finalizaciju devizne transakcije, npr datum, instrument, mesto isporuke, kamata.

Japanska svećica sa tako malim telom da su cene otvaranja i zatvaranja prakrićno iste. Doji se dešava kada su se zataj dan cene otvore i zatvore na istom mestu.

Navodeći fiksnu jedinicu strane valute protiv promenljive količine domaće valute.

Sredstva dostupna za trgovanje pod marginom.

Kupovina ili prodaja jedne valute protiv druge.

Prodaja po ponudi od strane trgovca.

Predstavlja tržišnu poziciju u kojoj je trgovac kupio valutu.

E

Statistike koje ukazuju na trenutne stope ekonomskog rasta, trendove i zdravlje domaće privrede, kao što su maloprodaja i zapošljavanja.

Elektronski transfer novca

Skraćenica za Evropski monetarni sistem je sporazum između zemalja članica Evropske unije da održi poravnanje između kurseva njihovih valuta.

Jedinstvenu evropska valuta - Evro, koji je zamenio nacionalne valute zemalja članica EU.

F

Centralna banka Sjedinjenih Američkih Država.

The purchase or sale of a currency against another.

Izraz koji se koristi za devizno tržište.

Makro ekonomski faktori koji čine osnovu za relativne vrednosti valute, uključujući rast, inflaciju, trgovinski balans, kamatne stope i državni deficit.

Analiza ekonomskih i političkih podataka za utvrđivanje budućih kretanja na finansijskom tržištu.

Izraz koji se koristi na deviznom tržištu.

G

Sedam najrazvijenijih industrijskih zemalja - SAD, Nemačka, Japan, Francuska, Velika Britanija, Kanada i Italija.

Deset industrijskih nacija - G7 + Belgija, Holandija, i Švedska. Švajcarska je neki put uključena.

The selling of a currency or instrument not owned by the seller.

''Dobro Do Otkaza''. To je naređenje da se kupi ili proda po fiksnoj ceni. Redosled ostaje na snazi sve dok se ne otkaže od strane klijenta.

H

Praksa preduzimanja jedne investicione aktivnosti u cilju zaštite od gubitka u drugoj.

I

Međunarodni monetarni fond, osnovan 1946. godine za pružanje međunarodne likvidnosti na kratak i srednji rok i za podsticanje liberalizacije deviznog kursa. On podržava zemlje sa problemima u balansu isplata sa provizijom kredita.

Međunarodni monetarno tržište, deo berze Čikaga koja navodi listu valuta i finansijskih fjučersa podrazumeva nestabilnosti; ovo je mera očekivanog raspona cena na tržištu od osnovnih budućih valutnih prodaja na osnovu premijum trgovanih opcija.

Potreban početni depozit za ulazak u poziciju.

Devizni kursevi na kojima velike međunarodne banke kvotiraju druge velike međunarodne banke

Akcija od strane centralne banke da utiče na vrednost njene valute ulaskom na tržište.

Pregled tekućeg bilansa i promena u ravnoteži svakog naloga.

Rizik povezan sa držanjem otvorenih valutnih pozicija.

Kupovina valute za investicije ili spekulacije.

Prodaja novca ili instrumenta koji nije u vlasništvu prodavca./p>

K

Sleng za Novozelandski dolar.

Predstavlja odeljenje finansijske institucije odgovorno za poravnanje,administraciju i izveštavanje.

Predstavlja trenutnu vrednost novčanih sredstava na računu.

Proces kojim se sredstvo ili obaveza denominirana u jednoj valuti razmenjuje za sredstva ili obaveze izražene u drugoj valuti.

Kurs je vrednost jedne valute u odnosu na drugu. Valute kojima se trguje na deviznom tržištu imaju trenutni kurs i budući kurs. Zemlje mogu da odrede svoje kurseve na nekoliko načina:
Fleksibilni klin sistem
- Ovo je kombinacija zvanične fiksne stope i česte su male korekcije koje u teoriji rade protiv nagomilavanja spekulacije, revalorizacije ili devalvacije;
Sistem fiksnog deviznog kursa, gde je vrednost valute je postavljena od strane vlade i / ili centralne banke.
Sistem plivajućeg kursa, gde valuta nalazi svoj nivo na tržištu.

L

Nalog za kupovinu ili prodaju jedne valute protiv druge valute po određenoj ceni.

Grafikoni cena koje povezuju periodične cene na datom tržištu tokom vremenskog perioda koji formira zakrivljenu liniju na grafikonu.

Sposobnost tržišta da prihvati velike transakcije.

Sleng za Kanadski dolar.

M

Minimalna margina koju trgovac mora imati u svakom trenutku za svaki otvoren nalog.

Kapital na računu koji je potreban za garanciju sredstva kako bi se otvorile pozicije.

If the account equity falls below the margin requirement, the trading platform will trigger an order to close all open positions.

A market order is an instruction to buy or sell a Financial Instrument which is accepted by the Company for transmission to a third party.

The study of economic activity as it applies to individual firms or well defined small groups of individuals or economic sectors.

A technical indicator showing an average of data for a certain number of time periods. By definition, a moving average lags the market.

Investitor koji smatra da će cene pasti.

Period generalnog pada cena.

О

A contingent order where the execution of one part of the order automatically cancels the other part.

A technical indicator that determines when a market is in an overbought or oversold condition.

A technical condition that occurs when prices are considered too high and susceptible to a decline.

A trade from one day until the next business day.

A technical condition that occurs when prices are considered too low and ripe for a rally.

Used to describe any transaction that is not conducted over an exchange.

Nalog za kupovinu ili prodaju valute protiv druge valute po određenoj ceni. On ne može biti ispunjen u slučaju da se tržište udaljava od cene koja je zadata.

P

The value of one currency in terms of another.

A Pip is the last decimal place of a quotation. The Pip is how you measure your profit or loss.For example: If EUR/USD is 1.2444 to 1.2446 then we can see here that it has increased by '2 pips'

Pregled vašeg računa - osnovna valuta, raspoloživi novac, vrednost, nerealizirana dobit / gubitak , marže i korištenje marži.

Ponuđena cena po kojoj kupac može da kupi valutni par (takođe nazivan ponuda'ili' ask stopa').

Cena po kojoj trgovac može prodati valutni par (takođe poznat kao "Cena ponude" ili "stopa ponude").

Razlika u pipsima(poenima) između cene ponude i potražnje.

Limitirana poručbina za kupovinu po trenutnoj Ask ceni (ponuda cena).

Naknada koju posrednik može da naplati svojim klijentima za uslugu ili vršenje prometa.

Zaštita ili zatvaranje postojeće trgovine.

Upotreba margine u trgovini na većoj osnovikapitala. U trgovini devizama poluga često predstavlja procenat zahteva margine. Visok stepen poluge koji je dobijen u trgovanju devizama može da radi protiv trgovca, kao i za trgovca. Poluga može dovesti do velikih dobitaka, kao i velikih gubitaka.

Č

An indicative market price.

R

A recovery in price after a period of decline.

The distance between the high price and the low price for a given time period.

The price of one currency in terms of another.

A popular oscillator developed by Welles Wilder, Jr. and described in his self-published 1978 book ''New Concepts in Technical Trading Systems''. RSI is plotted on a vertical scale from 0 to 100. Values above 70 are considered overbought and values below 30, oversold. When prices are over 70 or below 30 and diverge from price action, a warning is given of a possible trend reversal.

A price level at which you would expect selling to take place.

A price recognized by technical analysts as a price which is likely to result in a rebound but if broken through is likely to result in a significant price movement.

The identification of a potential loss and the handling of the risk, usually under strict guidelines.

Where the settlement of a trade is rolled forward to another value date based on the interest rate differential of the two currencies, the rollover/swap is also called Tomorrow Next, Tom-Next or T/N.

Buying and selling of a specified amount of currency.

Status i trgovačka aktivnost računa

Rizik zemlje se odnosi na širi pojam od stepena u kojem politički,ekonomski i geografski faktori utiču na poslovanje u određenoj zemlji.

S

A transaction that matures on the day the transaction takes place.

In Forex, this is the currency that the investor pays with or receives when trading.

The actual delivery of currencies made on the maturity date of a trade.

The date upon which foreign exchange contracts settle.

To go 'short' is to have sold an instrument without actually owning it.

It`s a moving average that gives equal weight to each day's price data.

Refers to the depreciating pip value between where a stop loss order becomes a market order and where that market order may be filled.

The part of the market calling for spot settlement of transactions. The precise meaning of spot depends on local custom for a commodity, security or currency. In the UK, US and Australian foreign-exchange markets, spot means delivery two working days hence.

It is the difference between the bid and the ask price. Generally speaking, more liquid currency pairs have smaller bid/ask spreads. Less liquid currency pairs have larger spreads.

British pound, also known as cable.

A technical momentum indicator developed by George Lane that measures the price of a security relative to the high/low range over a set period of time. The indicator oscillates between 0 and 100, with readings below 20 considered oversold and readings above 80 considered overbought.

Slang for Swedish Krona.

Forex stop orders are used to exit positions and to protect investments when the market moves against an open position.

An instruction to buy or sell a currency pair when it trades beyond a specified price. During times of extreme volatility it can be difficult or impossible to execute orders.

A price level at which there is an expectation of buying to take place, a break in the support often leads to lower prices.

The simultaneous purchase and sale of the same amount of a given currency for two different dates, against the sale and purchase of another.

Slang for Swiss Franc.

T

Represents an effort to forecast the future market activity, by analyzing the market (charts, price trends, and volume).

A minimum change in price, up or down.

An individual who is on the other side of the trade and whose objectives are to gain and profit from the price movements.

A stop-loss level set above or below the current price that adjusts as the price fluctuates. For a long position, a trailing stop would be set below the current price and would rise as the price advances.

Represents the buying or selling of currencies that results from the execution of an order.

The direction of prices.

Straight lines drawn on a chart below reaction lows (in an uptrend) or above rally peaks (in a downtrend) that determine the steepness of the current trend.

U

A transaction executed at a price greater than the previous transaction.

Druga organizacija sa kojom se vrši ugovorena razmena.

Kursu izmedju dve valute.

Skroman pad u ceni.

V

Slang for a condition of a highly volatile market (a sharp price movement is quickly followed by a sharp reversal).

Sadašnja vrednost računa - Keš stanje, neostvarena vrednost pozicije i ne rezervisane transakcije.

Dve valute koje čine devizni kurs. Kao primer, EURUSD se smatra valutnim parom.

Najveća i najmanja trgovana cena za instrument za taj dan trgovanja.

Y

Slang for a billion.

Trgovina Valutama, Robama, Plemenitim Metalima, Energijom i Berzanskim Indeksima sa jednog Računa.

TOP
Trade Responsibly:Your capital is at risk. Leveraged products may not be suitable for everyone. Please consider our Risk Disclosure.
+ +