×

Ostrzeżenie o ryzyku:

Podukty finansowe takie jak Akcje, Kontrakty terminowe, Pary Walutowe na Forexie, CFD, Indeksy, Opcje i inne derywaty używające dźwigni finansowej niosą ze sobą duże ryzyko i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wysoka dźwignia może wpływac niekorzystnie jak i korzystnie na twoje wyniki finansowe. Przed rozpoczęciem handlu na tych instrumentach powinieneś dokładnie przemyśleć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i poziom akceptowanego ryzyka. Istnieje możliwość, że możesz ponieść starte w wysokości części lub całości swojego początkowego kapitału dlatego powinieneś inwestować pieniędzy, na których stratę nie możesz sobie pozwolić. Powinieneś być świadomy całego ryzyka związanego z handlem na tych instrumentach i poszukać porady niezależnego doradcy finansowego jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości. Przeczytaj proszę dokładnie nasze ‘Ogólne ostrzeżenie o ryzyku’ oraz ‘Ostrzeżenie o ryzyku dla Instrumentów i Usług Finansowych’

Euro vs. Dolar Amerykański •EURUSD•

O

EURUSD

EURUSD (Euro Dollar) jest jedną z najbardziej popularnych par walutowych reprezentujących dwie największe gospodarki świata. Euro jest oficjalną walutą strefy euro i jest głównym środkiem wymiany handlu międzynarodowego. EURUSD jest największą parą walutową na świecie, która tworzy większość transakcji na rynku walutowym. Różnica stóp procentowych ustalona przez Rezerwę Federalną USA i Europejski Bank Centralny wpływa na wartość pary walutowej EUR / USD. Inne czynniki wpływające na wartość pary walutowej obejmują dane o zatrudnieniu, dane PKB, indeks cen towarów i usług konsumenckich, indeks cen producentów, sprzedaż detaliczną oraz bilans handlowy.

Forex, Surowce, Metale Szlachetne, Surowce energetyczne oraz indeksy - wszystko na jednym koncie.

TOP